Hoạt động về nguồn và trải nghiệm thục tế niên 2019 - 2020

Hoạt động về nguồn và trải nghiệm thục tế niên 2019 - 2020

Hoạt động về nguồn và trải nghiệm thục tế niên 2019 - 2020

Hoạt động về nguồn và trải nghiệm thục tế niên 2019 - 2020

Hoạt động về nguồn và trải nghiệm thục tế niên 2019 - 2020
Hoạt động về nguồn và trải nghiệm thục tế niên 2019 - 2020

Hoạt Động

Hoạt động về nguồn và trải nghiệm thục tế niên 2019 - 2020

25-11-2019 09:10:22 AM

Hoạt động về nguồn niên khóa 2019 - 2020

              Thầy Cô cùng học sinh dâng hoa tưởng nhớ Nguyễn Thị Định

Đến khu du lịch Lan Vương trải nghiệm các hoạt động

Kết thúc hành trình mang lại những kiến thức và trải nghiệm đến với các em

Niên khóa 2019 -2020

https://www.facebook.com/chuvanan.binhtan.hcm/media_set?set=a.420180062236813&type=3