Hội thi cắm hoa hằng năm niên 2019 - 2020

Hội thi cắm hoa hằng năm niên 2019 - 2020

Hội thi cắm hoa hằng năm niên 2019 - 2020

Hội thi cắm hoa hằng năm niên 2019 - 2020

Hội thi cắm hoa hằng năm niên 2019 - 2020
Hội thi cắm hoa hằng năm niên 2019 - 2020

Hoạt Động

Hội thi cắm hoa hằng năm niên 2019 - 2020

25-11-2019 09:33:23 AM

Hội thi cắm hoa hằng năm với sự tham gia đông đủ của toàn thể học sinh trường Chu Văn An

  

 

                      Giám khảo chấm điểm thành quả của các em

  

                               Thành quả các em 

   

   

Tự hào và trân trọng những tình cảm của các em.

https://www.facebook.com/chuvanan.binhtan.hcm