Giờ Học Của Học Sinh

Giờ Học Của Học Sinh

Giờ Học Của Học Sinh

Giờ Học Của Học Sinh

Giờ Học Của Học Sinh
Giờ Học Của Học Sinh

Học Sinh

Giờ Học Của Học Sinh

26-03-2019 03:15:33 PM

         TRƯỜNG TH - THCS - THPT CHU VĂN AN 

                                                GIỜ HỌC
                                         Năm Học 2019 – 2020

 
 

Buổi sáng học sinh có mặt tại trường lúc : 6 giờ 45

 

Tiết 1

7 giờ 00 -> 7 giờ 45

 

Tiết 2

7 giờ 45 -> 8 giờ 30

 

Ra Chơi : 30 phút

 

Tiết 3

9 giờ 00 -> 9 giờ 45

 

Tiết 4

9 giờ 45 -> 10 giờ 30

 

Ra Chơi : 10 phút

 

Tiết 5

10 giờ 40 -> 11 giờ 25

 

Buổi chiều học sinh có mặt tại trường lúc : 13 giờ 45

 

Tiết 1

14 giờ 00 -> 14 giờ 45

 

Tiết 2

14 giờ 45 -> 15 giờ 30

 

Ra chơi : 20 phút

 

Tiết 3

15 giờ 50 -> 16 giờ 35

 

 

Buổi tối : luyện thi, phụ đạo

 

Tiết 1

17 giờ 30 -> 18 giờ 15

 

Tiết 2

18 giờ 15-> 19 giờ 00

 

Tiết 3

19 giờ 00 -> 19 giờ 45