SÁCH GIÁO KHOA MỚI ONLINE CHO HỌC SINH

SÁCH GIÁO KHOA MỚI ONLINE CHO HỌC SINH

SÁCH GIÁO KHOA MỚI ONLINE CHO HỌC SINH

SÁCH GIÁO KHOA MỚI ONLINE CHO HỌC SINH

SÁCH GIÁO KHOA MỚI ONLINE CHO HỌC SINH
SÁCH GIÁO KHOA MỚI ONLINE CHO HỌC SINH

Tin Tức

SÁCH GIÁO KHOA MỚI ONLINE CHO HỌC SINH

25-08-2021 09:42:13 AM
Để học sinh, giáo viên, phụ huynh được tiếp cận với sách giáo khoa thuận lợi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng trang "Hành trang số" và số hóa toàn bộ sách giáo khoa, một số sách bài tập và sách giáo viên.
Thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể truy cập website: https://hanhtrangso.nxbgd.vn để đọc sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên miễn phí mà không cần đăng nhập hay mở tài khoản.
Nội dung hướng dẫn chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/y9n09m