Thông báo lịch thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2018- 2019

Thông báo lịch thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2018- 2019

Thông báo lịch thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2018- 2019

Thông báo lịch thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2018- 2019

Thông báo lịch thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2018- 2019
Thông báo lịch thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2018- 2019

Tin Tức

Thông báo lịch thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2018- 2019

22-07-2019 09:22:32 AM
Thông báo:
1. Từ ngày 22/7/2019 đến 17h00 ngày 29/7/2019 tổ chức cho thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến. ( lưu ý: số NV không lớn hơn só NV đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKXV).
2. Từ ngày 22/7/2019 đến 17h00 ngày 31/7/2019 tổ chức cho thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. (được điều chỉnh tăng số NV so với NV ban đầu)
Học sinh xem hướng dẫn và download phiếu ĐKXT theo tệp đính kèm. Trân trọng.
Link hướng dẫn
link phiếu đăng ký