THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Tin Tức

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

25-03-2019 04:34:06 PM

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2019 - 2020

1. Đăng ký xét tuyển:

- PHHS nộp học bạ photo của học sinh đã được trường cũ ghi đầy đủ điểm số các môn, học lực, hạnh kiểm cả năm và được BGH ký tên đóng dấu;

2. Về độ tuổi:

Tuổi của học sinh được căn cứ theo Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Cấp Tiểu học

Cấp THCS

Cấp THPT

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

Lớp

Tuổi

Năm sinh

1

6

2012

6

11

2007

10

15

2003

2

7

2011

7

12

2006

11

16

2002

3

8

2010

8

13

2005

12

17

2001

4

9

2009

9

14

2004

 

 

 

5

10

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp đang xét tuyển được giảm hoặc tăng, căn cứ vào tuổi của năm học trước.

-     Học sinh thuộc diện Dân tộc thiểu số, học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về nước, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với quy định.

-    Trường hợp học thiếu tuổi học sinh, phải có Giấy chứng nhận của các cấp có thẩm quyền (Sở GD-ĐT).

2. Hồ sơ sau khi được xét duyệt nhập học gồm có:

    + Học bạ bản chính.

    + Giấy báo tiếp nhận của trường.

    + Giấy chứng nhận hoàn thành bậc Tiểu học và TN THCS (dành cho Khối 6&10).

    + Đơn xin nhập học.

3. Thời gian nhận hồ sơ và nhập học:

 

STT

Khối lớp

Ngày nhận

hồ sơ

Thời gian

học hè

    Ngày nhận  lớp

01

Khối 6, 7, 8, 9

Thứ hai

08/04/2019

Thứ hai

01/07/2019

 

02

Khối 10, 11, 12

Thứ hai

08/04/2019

Thứ hai

01/07/2019